Børneattester, Instruktion til afdelingerne

Afdelingerne har ansvaret for én gang årligt at indsende børneattester på alle instruktører og trænere, der har med børn og unge at gøre.

Attesten kan hentes her.

På attesten anføres flg. person som kontaktperson:

Formand Claus Klaris

Dybbølsten 24

6400 Sønderborg