DIU indkaldeler til Ordinær Generalforsamling - 25. april 2016

31. marts 2016 21:53 , af Claus Klaris

Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening indkalder herved til ordinær Generalforsamling

Mandag, den 25. april 2016 – kl. 18.30-21.00 i Fodbold Klubhuset i Dybbøl (Hørtoftevej 19 - Bag Dybbøl Forsamlingshus) 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Hovedbestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Årsberetning fra hver afdeling ved afdelingsformændene
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af Hovedbestyrelsesmedlemmer (formand og sekretær)
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Valg af én suppleant til hovedbestyrelsen og én revisorsuppleant
  9. Valg af bestyrelser til: Badminton – Fodbold – Gymnastik – Håndbold – Tennis
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingen har vi inviteret Adm. Direktør for DBU Claus Bretton Meyer til at tale om "Udviklingen indenfor DBU samt udviklingen i den frivillige idræt kontra professionalisering"

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening