Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DIU - 29. juni 2021

13. juni 2021 09:15 , af Claus Klaris

Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening indkalder herved til ordinær Generalforsamling

Onsdag, den 29. juni 2021 – kl. 19.00-20.30 - Broager Sparekasse SKANSEN

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Hovedbestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Årsberetning fra hver afdeling ved afdelingsformændene
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af kasserer
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen
  10. Valg af revisorsuppleant
  11. Valg af bestyrelser til: Badminton – Fodbold – Gymnastik – Håndbold – Tennis
  12. Eventuelt

   

 1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

   

  Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening