Vision og Værdier

Vision:

DIU vil være breddeforeningen med et stærkt socialt sammenhold og et foreningsliv præget af trivsel og oplevelser

Værdier:

llesskab & foreningsånd:

  • Vi bidrager alle, store som små, til sammenholdet.

Breddeidræt:

  • Vi skaber rammerne for alle medlemsgrupper.  

Ambitioner:

  •        Vi vil skabe grobund for talenter og arbejde seriøst med samt udvikle breddeidrætten

 

Mål:

Faciliteter:

  • Vi vil udnytte vores eksisterende faciliteter bedst muligt. Samtidig vil vi fokusere på at udbygge eksisterende faciliteter. 

Udvikling:

  • Der er plads til nye tiltag, så foreningen hele tiden afspejler den idrætsinteresse, der er i lokalområdet.

Information:

  • Vi vil anvende vores hjemmeside mere aktivt. Dybbøl-bladet vil fortsat blive udgivet i et forårs- og efterårsnummer.